collage2.indd

‘Dokters in the lead ’, maar hoe?

Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Dokters in the lead! ’. Een belangrijke uitspraak ook, want bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen?

Het Platform Medisch Leiderschap wil álle artsen toerusten met de competentie leiderschap. Leiderschap moet in de opleiding en loopbaan van een arts net zo belangrijk worden als bijvoorbeeld de competenties Communicatie, Samenwerking en Kennis & Wetenschap. Dat is ons streven. Daar gaan we voor, vol enthousiasme. Doe je mee?

Meld je aan!

Netwerkevent 31 mei 2018

Onder begeleiding van een heuse netwerk goeroe zullen we leren hoe we het maximale uit ons netwerk kunnen halen. We kijken samen met consultants, bestuurders, verzekeraars en beleidsmakers naar je problemen en bedenken samen praktische oplossingen. Dit evenement is speciaal voor ANIOS en AIOS.

Meld je aan!

Raamwerk Medisch Leiderschap

‘Medisch leiderschap’ is geen eenduidig begrip. Voor de een komt het neer op klinisch leiderschap, voor de ander duidt het op het besturen van zorgorganisaties en weer een ander heeft het over persoonlijk leiderschap. Dit Raamwerk Medisch Leiderschap (RML, versie 1.0) is ontwikkeld in samenwerking met Universiteit Twente om tot consensus te komen over de definitie en daarmee tot heldere uitgangspunten voor het ontwikkelen en tonen van medisch leiderschap door artsen. Lees meer >

Laatste nieuws

Netwerkevent 31 mei 2018

  • april 12th, 2018

 

Binnen de zorg is er steeds meer behoefte aan medisch leiderschap van artsen. Artsen […]

“Als arts moet je met beide voeten in de maatschappij staan, alleen hierdoor ben je in staat goede, adequate en doelmatige zorg te geven.”
René Héman, arts maatschappij en gezondheid
“Iedereen dacht dat het onmogelijk was, totdat er iemand kwam die dat nog niet wist.”
Sietse Wieringa, huisarts
“Dokter zijn is zoveel meer dan alleen “waar heeft u pijn?”. Er moet van alles omheen geregeld worden.”
Marlies de Rond, beleidsadviseur KNMG
Het gaat er niet alleen om dat we de dingen goed doen, maar ook dat we de goede dingen doen.
Babette Rump, aios maatschappij & gezondheid