collage2.indd

‘Dokters in the lead ’, maar hoe?

Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Dokters in the lead! ’. Een belangrijke uitspraak ook, want bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen?

Het Platform Medisch Leiderschap heeft de competentie leiderschap op de kaart gezet binnen de Geneeskunde opleiding, de Medische vervolgopleiding en het dagelijks werk van artsen. Leiderschap wordt nu stap voor stap net zo belangrijk als bijvoorbeeld de competenties Communicatie, Samenwerking en Kennis & Wetenschap. Omdat onze missie in 2019 is volbracht, is het platform toen opgeheven.

Meer Leiderschap

Vervolgstappen

Platform Medisch Leiderschap heeft vele masterclasses, workshops en congressen georganiseerd. Aan de hand van het Raamwerk Medisch Leiderschap werden specifieke onderwerpen toegelicht en werden collega's bijeengebracht. Van binnen en van buiten het netwerk van Platform Medisch Leiderschap zijn nieuwe organisaties ontstaan zoals Stichting Medical Business, Leading Doctors en Stichting Arts en Organisatie die elk op hun eigen wijze invulling geven aan deze behoefte naar training en toerusting.

Meer Leiderschap

Beschikbare kennis en ervaring’

Op deze website vindt u het Raamwerk Medisch Leiderschap. Dit Raamwerk Medisch Leiderschap is ontwikkeld om tot consensus te komen over de definitie en daarmee tot heldere uitgangspunten voor het ontwikkelen en tonen van medisch leiderschap door artsen. We hopen dat dit handvaten geeft om zelf met het onderwerp medisch leiderschap aan de slag te gaan.

Lees meer >