Dit doen we om ons doel te bereiken:

  • Bouwen aan een (inter)nationaal netwerk voor artsen die actief (willen) zijn in medisch leiderschapspositie;
  • Als kwartiermaker initiatieven initiëren en faciliteren die bijdragen aan de ontwikkeling van de competentie Medisch leiderschap;
  • Stimuleren van verbeterprocessen die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van medisch leiderschap in de 1e lijn, 2e lijn en publieke zorg en op de opvolging van bestuurlijk talent.

Activiteiten Platform Medisch Leiderschap

  • Leiderschap in de basisopleiding (studenten@platformmedischleiderschap.nl) In de basisopleiding wordt te weinig aandacht besteed aan medisch leiderschap. Om dit te verbeteren is de werkgroep studenten opgericht. Gezamenlijk met faculteitsverenigingen en vertegenwoordigende studentenorganen wordt gekeken op welke manier dit verbeterd kan worden.

 

  • Talentenklas (talentenklas@platformmedischleiderschap.nl) Het Platform Medisch Leiderschap heeft samen met De Jonge Specialist en de Academie voor Medisch Specialisten de aios talentenklas 2015 opgezet. Gedurende 14 maanden volgen ambitieuze aios modules en trainingen en krijgen zij persoonlijke begeleiding door intervisie. Lees meer> https://www.academiemedischspecialisten.nl/cursus/aios-talentenklas-2015/. Daarnaast maakt het platform deel uit van een projectgroep die een cursus ontwikkelt voor talentvolle jonge huisartsen en specialisten met interesse voor medisch leiderschap.

 

  • Onderzoek naar medisch leiderschap (wetenschap@platformmedischleiderschap.nl) Hoewel zowel de aandacht als de onderwijsmogelijkheden voor de ontwikkeling van medisch leiderschapsvaardigheden bij artsen sterk toeneemt, loopt Nederland qua onderzoek naar medisch leiderschap internationaal gezien achter. Deze werkgroep verbindt onderzoekers op het terrein van medisch leiderschap aan elkaar.

 

  • Masterclasses medisch leiderschap (masterclass@platformmedischleiderschap.nl) Een aantal keer per jaar organiseren we bijeenkomsten voor alle leden. Hier wisselen we ideeën uit, initiëren we nieuwe initiatieven en bespreken we lopende projecten. Meestal is er ook een inspirerende spreker aanwezig. De bijeenkomsten worden geaccrediteerd. Kijk voor data in de Agenda >

 

  • Vertellen over standpunten en doelen (communicatie@platformmedischleiderschap.nl) ‘Spread the message’ is één van onze belangrijke activiteiten. Hiervoor is de werkgroep communicatie opgericht. Bekijk de publicaties over het Platform Medisch Leiderschap die we schreven.