Werkgroep Studenten van het Platform Medisch Leiderschap zet zich in voor medisch leiderschap in de basisopleiding.
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/150883/Medisch-Leiderschap-voor-artsen-van-de-toekomst.htm