Platform Medisch Leiderschap: Een update van onze activiteiten beschreven op www.knmg.artsennet.nl