Werkgroep Studenten – Begin bij de Basis – Raad van Advies

De werkgroep Studenten van het Platform Medisch Leiderschap wordt geadviseerd door een Raad van Advies. Deze Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

Dr. J. (Jettie) Bont

Huisarts – hoofd huisartsenopleiding, Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam /  Universiteit van Amsterdam (UvA)

Drs. P.M.H. (Paul) Geelen

Specialist ouderengeneeskunde – docent/coördinator AIOS-curriculum Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen (VOSON) Radboud Universitair Medisch Centrum (RadboudUMC)

Drs. R.J.M.G. (Ron) Hameleers

Specialist ouderengeneeskunde – specialist ouderengeneeskunde – universitair docent Onderwijs Eerstelijnsgeneeskunde, Radboud Universitair Medisch Centrum (RadboudUMC) – Raad van Toezicht, Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde

Dr. R.W. (Reinier) Haneveld

Arts Maatschappij & Gezondheid – Master of Public Health

Prof. dr. C.G.J.M. (Carina) Hilders

Gynaecoloog – directeur Medische Zaken, Reinier de Graaf Ziekenhuis Delft – bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG)

Dr. M. (Mascha) Kamphuis

Jeugdarts, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) – voorzitter, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)

Dr. M.J. (Marianne) ten Kate-Booij

Gynaecoloog – voorzitter Raad opleidingen, Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Prof.dr. M.M. (Marcel) Levi

Internist – bestuursvoorzitter Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam en decaan faculteit Geneeskunde Universiteit van Amsterdam (UvA)

Drs. P. (Paulus) Lips

Huisarts – secretaris Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Prof.dr. N. (Nardo) van der Meer

Anesthesioloog – professor of Healthcare Management,  Tilburg University – directeur Healthlab, TIAS school for business and society

Drs. C. (Corry) den Rooyen

Onderwijskundige – projectleider Canbetter

Prof. dr. M.M. E. (Margriet) Schneider

Internist – hoogleraar interne geneeskunde, Universiteit Utrecht – bestuursvoorzitter Universiteit Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Mw. D. (Dianda) Veldman

Directeur-bestuurder, Patiëntenfederatie NPCF

Dr. L. (Lode) Wigersma

Arts – voorzitter Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management Onderzoek (NVAG)

Mw. S.P.A. (Sanne) Wubbels

Student geneeskunde Nijmegen – oud-voorzitter, De Geneeskundestudent – lid ledenraad, Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)