Hierom is meer aandacht voor medisch leiderschap nodig:

  • De ontwikkeling van de competentie van medisch leiderschap is nog niet voldoende geprofessionaliseerd in de opleidingen;
  • Artsen, met name ‘jonge klaren’, zijn nog onvoldoende toegerust op het vervullen van relevante organisatorische en leidinggevende taken in medische organisaties;
  • Artsen hebben onvoldoende inzicht in het bestuurlijk krachtenveld en het belang van samenwerken;
  • Artsen dreigen daardoor hun leidende rol kwijt te raken aan niet-medici;
  • Er ontstaat een zorgwekkend tekort aan jonge artsen, zowel vrouwelijke als mannelijke, die zich bestuurlijk en beleidsmatig actief willen inzetten;
  • Veel organisaties kampen daardoor met opvolgingsproblematiek;
  • Er ontbreekt in Nederland een overstijgende visie en ondersteunende structuur, gericht op alle artsen van alle beroepsgroepen.
Lees verder

Lees ook ons mission statement

Lees verder