Platform Medisch Leiderschap: wie zijn dat?

Een groep gedreven artsen die zich, veelal in hun vrije tijd, inzetten voor de continue ontwikkeling van medisch leiderschap in elke fase van het arts-zijn. Dat is het Platform Medisch Leiderschap.

Het Platform is in 2012 opgericht door jonge huisartsen, sociaal geneeskundigen en medisch specialisten. Sinds de start worden we ondersteund door de KNMG.

Bestuur

De coördinatie van onze activiteiten is in handen van een bestuur, waarin alle geneeskundige achtergronden en alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Van medisch specialist tot sociaal geneeskundige van student tot (bijna) gepensioneerd arts.

  • Renée Weersma, huisarts (Generation Next)
  • Richard Schol, aios kindergeneeskunde (De Jonge Specialist)
  • Renée Leeuwis, aios ouderengeneeskunde (VASON)
  • Ronald Roothans, huisarts, kaderarts beleid en beheer (BOHAG)
  • Frits Hendriks, arts Maatschappij & Gezondheid (VNAG)
  • Jesse Habets, aios radiologie ( De Jonge Specialist)

Met vaste ondersteuning vanuit de KNMG van Marlies de Rond en Esmée Donker.

Leden

Buiten de spotlights zijn er nog veel meer artsen die zich hard maken voor medisch leiderschap. Het Platform telt inmiddels ruim honderd leden. Daarnaast is er een LinkedIn-groep actief, die uit meer dan tweehonderd leden bestaat.

Samenstelling bestuur

Renée Weersma
Renée WeersmaHuisarts (Generation Next)
Renée Weersma is voorzitter van het Platform Medisch Leiderschap, waarnemend huisarts in Zwanenburg, staflid bij huisartsopleiding VUmc, vicevoorzitter van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en bestuurslid van de Wagro Amsterdam. Zij is oud LOVAH voorzitter en  medeoprichter van huisartsenplatform Generation Next.  Zij is een van de initiatiefnemer van het Platform Medisch Leiderschap en werkt aan een talentenklas voor (aspirant)huisartsen, samen met NHG, LHV en het platform.
Richard Schol
Richard ScholAios kindergeneeskunde (De Jonge Specialist)
Richard Schol is aios kindergeneeskunde in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis en vertegenwoordigt aios-vereniging De Jonge Specialist. Sinds het begin van de opleiding is zijn drive om binnen de medische vervolgopleidingen meer onderwijs in beleid en management te krijgen en uitdagingen te bieden aan aios met passie voor deze competenties.
Renée Leeuwis
Renée LeeuwisAios Ouderengeneeskunde (VASON)
Renée Leeuwis is Aios Ouderengeneeskunde in Nijmegen. Daarnaast is ze vicevoorzitter van de Vereniging voor AIOS Specialisme Ouderengeneeskunde Nederland (VASON). Ze wil het medisch leiderschap binnen de opleiding ouderengeneeskunde onder de aandacht brengen en hiermee mogelijkheden kunnen bieden voor andere AIOS om zich in leiderschap te bekwamen.
Marlies de Rond
Marlies de RondBeleidsadviseur Opleidingen en Loopbaan (KNMG)
Marlies de Rond is vanuit de KNMG betrokken bij het Platform Medisch Leiderschap. Als beleidsadviseur Opleidingen en Loopbaan ondersteunt zij het bestuur van het Platform in beleidsmatig opzicht. Verder is zij lid van de werkgroep Raamwerk Medisch Leiderschap. Marlies is gezondheidswetenschapper.
Esmée Donker
Esmée DonkerSecretaresse afdeling Beleid & Advies (KNMG)
Esmée Donker werkt als secretaresse bij de KNMG op de afdeling Beleid & Advies. Zij ondersteunt daar onder andere Marlies de Rond. Esmée voert voor het Platform Medisch Leiderschap de secretariële werkzaamheden uit.
Jesse Habets
Jesse HabetsAios Radiologie (De Jonge Specialist)
Dr. Jesse Habets is radioloog in opleiding en research fellow in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en vertegenwoordigt aios-vereniging De Jonge Specialist. De laatste jaren is hij steeds meer betrokken geraakt bij het thema medisch leiderschap (o.a. door actieve betrokkenheid bij het MMV/Canbetter project en ontwikkeling van de talentenklas, een gezamenlijk project van PML, DJS en Academie voor Medisch Specialisten). Hij wordt gedreven door passie voor clinical leadership en de wens voor een krachtige verankering van beleid en management in de medische (vervolg)opleidingen.
Ronald Roothans
Ronald RoothansHuisarts, kaderarts beleid en beheer (BOHAG)
Ronald Roothans is in 1979 geboren in Valkenswaard en in 1997 is hij gaan studeren in Maastricht. Hier heeft hij ook de huisartsopleiding gevolgd met speciaal interessegebied beleid en organisatie. Vanaf 2007 is hij als praktijkhoudend huisarts aangesloten bij Het Huisartsenteam, een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen. In 2012 heeft hij de kaderopleiding Beleid en Beheer gevolgd in Leiden.