Platform Medisch Leiderschap: wie zijn dat?

Een groep gedreven artsen die zich, veelal in hun vrije tijd, inzetten voor de continue ontwikkeling van medisch leiderschap in elke fase van het arts-zijn. Dat is het Platform Medisch Leiderschap.

Het Platform is in 2012 opgericht door jonge huisartsen, sociaal geneeskundigen en medisch specialisten. Sinds de start worden we ondersteund door de KNMG.

Bestuur

  • Renée Weersma, Huisarts
  • Richard Schol, Kinderarts
  • Irma Scholten, AIOS Obstetrie en Gynaecologie (De Jonge Specialist)
  • Dirk-Jan Mons, ANIOS Interne Geneeskunde
  • Frits Hendriks, Arts (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid)
  • Jesse Habets, Radioloog
  • Ronald Roothans, Huisarts, kaderarts beleid en beheer (BOHAG)

Adviserende leden

  • Annelies van Vliet, geneeskunde student
  • Maeghan Polack, geneeskunde student

Buiten de spotlights zijn er nog veel meer artsen die zich hard maken voor medisch leiderschap. Het Platform telt inmiddels ruim honderd leden. Daarnaast is er een LinkedIn-groep actief, die uit meer dan vierhonderd leden bestaat.

Samenstelling bestuur

Renée Weersma
Renée WeersmaHuisarts
Richard Schol
Richard ScholKinderarts
Irma Scholten
Irma ScholtenAIOS Obstetrie en Gynaecologie (De Jonge Specialist)
Dirk-Jan Mons
Dirk-Jan MonsANIOS Interne Geneeskunde
Frits Hendriks
Frits HendriksArts (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid)
Jesse Habets
Jesse HabetsRadioloog
Ronald Roothans
Ronald RoothansHuisarts, kaderarts beleid en beheer (BOHAG)