Medisch Leiderschap is hot, maar staat tegelijkertijd nog in de kinderschoenen. Wat valt te leren van hedendaagse rolmodellen en dwarsliggers? Op 2 juni vond het congres Medisch Leiderschap “Rolmodel of dwarsligger” plaats met een gevarieerd en interactief programma om theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

Klik hier om het verslag van het congres te lezen.