Op 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De zorg in Nederland bevindt zich op een kantelmoment. De gedachte dat het anders moet en ook kán, wordt steeds breder gedragen. Het gaat dan niet alleen om overbehandeling, marktwerking, bekostiging en inrichting van de zorg. Maar óók over de waarden in de zorg. Waarden die te maken hebben met vertrouwen in de professional, samenhang, gelijkwaardigheid en het principe van optimale zorg voor de patiënt. Het Roer Moet Om stelt een lijst op met 10 cruciale actiepunten die straks niet mogen ontbreken in het nieuwe regeerakkoord.

Dit alles vraagt om het maken van politieke keuzes. En daar draait het om tijdens het nationaal debat ‘Politieke Keuzes in de Zorg’. Tijdens dit debat worden vertegenwoordigers van politieke partijen uitgedaagd keuzes te maken betreffende belangrijke thema’s in de zorg.

Het debat wordt voorafgegaan door acht prikkelende verklaringen van professionals die dagelijks in de zorg werkzaam zijn. Tevens wordt de uitslag bekend gemaakt van een landelijke internetpeiling: “Welke keuzes maakt Nederland in de zorg?”.

Het geheel staat onder leiding van Harmke Pijpers, Bart Meijman en Henk Pastoors. De muzikale omlijsting is in handen van de band ‘Darlyn’. De dag is tot stand gekomen in samenwerking met het Platform Nieuwe Zorg en VvAA.

Wij nodigen jullie van harte uit voor het debat, via deze link of via onze site hetroermoetom.nu kan je toegangskaarten bestellen. Wacht niet te lang, de belangstelling is nu al enorm !